http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr https://www.pswbp.pl/index.php/pl/wydarzenia/9759-matura-poprawkowa-2019-bezpatny-kurs-z-matematyki http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-magisterskie/filologia-angielska-usm http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-i-stopnia-i-jednolite/studia-jednolite/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Aktualności rekrutacyjne

ped-jsm2019
fil.ang.mgr

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 
SEMESTR ZIMOWY

STUDIA I i II STOPNIA, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
I nabór
II nabór
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.04.2019
do
12.07.2019*
od
15.07.2018
do
26.09.2019*
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów * 
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.