https://irk.pswbp.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

Aktualności rekrutacyjne

UWAGA STUDENCI I ROKU
Logowanie do Wirtualnej Uczelni oraz usługi Microsoft Teams dostępne jed od dnia 1 października 2021 r.

wu-4 

Więcej…

Zajcia_dla_studentw_1_roku_-_slider690x300

Studenci I roku,
w nowym roku akademickim będziecie mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, języka angielskiego 
Celem zajęć jest wyrównanie poziomu wiedzy nowych studentów.
Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki zaleca się dostarczanie dokumentów w formie korespondencji pocztowej na adres: 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
POLAND
z dopiskiem "REKRUTACJA"

Komplet dokumentów powinien zawierać poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dokumenty można także dostarczać osobiście.
- studia prowadzone w j. angielskim - Welcome Center (pok.175)
- studia prowadzone w j. polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji (pok. 108)
w budynku Rektoratu, ul. Sidorska 95/97 w Białej Podlaskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30
Pracownik uczelni sporządza kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz poświadcza jej zgodność z oryginałem.
Obowiązują środki bezpieczeństwa w postaci maseczki, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odległości minimimum 2 m.

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

Osoby zainteresowane ofertą studiów niestacjonarnych zachęcamy do wypełnienia ankiety

Więcej…

studia_niepelnosprawni_facebook_post_image_1200x628

Więcej…

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
SEMESTR ZIMOWY

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM
(Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.04.2021
do
08.10.2021*
ZAKOŃCZONA
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów*

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.

 

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
SEMESTR ZIMOWY

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
(Nursing, Tourism and recreation, Computer science)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.02.2021
do
30.07.2021*
ZAKOŃCZONA
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów* 
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.

 

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
SEMESTR LETNI

KIERUNEK PROWADZONY W JĘZYKU POLSKIM
(Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.12.2021
do
18.02.2022*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów*

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.