http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rekrutacja/krok-po-kroku #
  • 0
  • 1

Aktualności rekrutacyjne

Zgodnie z rekomendacją MNiSW zaleca się dostarczanie dokumentów w formie korespondencji pocztowej na adres: 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
POLAND
z dopiskiem "REKRUTACJA" 

Komplet dokumentów powinien zawierać poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dokumenty można także dostarczać osobiście. Studia prowadzone w j. angielskim - Welcome Center (pok.175), studia prowadzone w j. polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji (pok. 108) w budynku Rektoratu, ul. Sidorska 95/97 w Białej Podlaskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 - pracownik uczelni sporządza kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz poświadcza jej zgodność z oryginałem.
Obowiązują środki bezpieczeństwa w postaci maseczki, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odległości minimimum 2 m. 

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

kurs_jezyka_polskiego_strona

Więcej…

Kadry_dla_Biznesu_strona

Więcej…

Jeżeli jesteście zadowoleni z dotychczasowego studiowania na studiach pierwszego stopnia w Naszej Uczelni, a w przyszłości chcielibyście także ukończyć studia drugiego stopnia; Wasze zainteresowania to zarządzanie w ochronie zdrowia, promocja zdrowia i profilaktyka chorób, polityka zdrowotna Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej i świata, to realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu kierunek Zdrowie Publiczne (drugiego stopnia), stanowić będzie dla Was dobry wybór. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

  Zakład Zdrowia Publicznego 

Fizjoterapia_strona

Więcej…

studia_niepelnosprawni_facebook_post_image_1200x628

Więcej…

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
SEMESTR ZIMOWY

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM
(Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.04.2020
do
15.10.2020*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów*

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.

 

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
SEMESTR ZIMOWY

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
(Nursing, Tourism and recreation, Computer science)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
03.02.2020
do
31.07.2020*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów* 
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.

 

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
SEMESTR LETNI

KIERUNEK PROWADZONY W JĘZYKU POLSKIM
(Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.12.2020
do
12.02.2021*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów*

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.