Studenci

Studenci kierunku Zarządzanie

Termin zaliczenia praktyk rok akademicki 2018/2019

Zarządzanie I rok

02.09.2019r., godz. 11:00-12:00

Zarządzanie II rok

02.09.2019r., godz. 12:00-13:00

Na zaliczenie proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z wymaganymi dokumentami (rozdział VI Programu praktyk)

 

 

Terminarz egzaminów dyplomowych
na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska
wrzesień 2019

  filologia angielska.pdf

Studenci kierunku ROLNICTWO rok II i rok III

Zaliczenie praktyki z roku akademickiego 2018/2019

Rolnictwo II rok- praktyka kierunkowa

02.09.2019r., godz.9:00-10:00, s.104H

Rolnictwo III rok - praktyka zawodowa

02.09.2019r., godz. 9:00-10:00,  s.104H

Na zaliczenie proszę się zgłosić z uzupełnionym dziennikiem praktyk oraz pozostałymi dokumentami potrzebnymi do zaliczenia.

Terminarz sesji egzaminacyjnej letniej - poprawkowej
na kierunku Filologia
Terminarz egzaminów dyplomowych,
termin złożenia prac dyplomowych
na kierunku Socjologia

Terminarz sesji egzaminacyjnej letniej poprawkowej
na kierunku Socjologia

  socjologia.pdf

Jednorazowo konsultacje mgr K. Juszczuk i mgr W. Kuflewską
  zostają przeniesione z dnia 02.07.20419 r. (wtorku)
na 05.07.2019 r. piątek godz. 9.00-10.00 p. 385R

Strona 1 z 20

pierwsza
poprzednia
1