Studenci

UWAGA !!!

Świadczenia dla studentów obywateli Ukrainy
objętych ustawą
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Więcej…

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

wyniósł 3288 zł.

Zapomoga

1. Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zdarzeniem losowym może być:
a) śmierć członka rodziny;
b) ciężka choroba studenta lub członka rodziny;
c) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź), wojna;
d) inne zdarzenia, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Więcej…

UWAGA STUDENCIE – WAŻNE !!!

zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium
zapoznaj się z poniższą informacją,

czy jesteś uprawniony do jego pobierania

Więcej…

Wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023
Egzaminy dyplomowe na kierunku Zarządzanie
zaplanowane na dzień 29.09.2022r. czwartek odbędą się:
godz. 8.30 promotor dr M. Zwolińska-Ligaj, godz. 9.00 promotor dr E. Dresler. 

UWAGA,
OBYWATELE UKRAINY,
KTÓRZY PRZEKROCZYLI GRANICE POLSKI PO 24.02.2022R.

W SZCZEGÓLNOŚCI STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW

Więcej…

Strona 1 z 15

pierwsza
poprzednia
1