bon-punkt-konsultacyjny
Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na poziomie wyższym to jedno z podstawowych zadań uczelni. Zgodnie ze swoją strategią nasza Uczelnia jest miejscem przyjaznym dla wszystkich studentów, dlatego powołane Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) podejmuje działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, udzielania porad związanych z trybem studiów, pozyskiwania stypendiów czy też rozwiązywania indywidualnych problemów.

wtorek, 06 października 2020 11:11 Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2020 10:01 Wpisany przez Aleksandra Derlukiewicz