Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.05.2021r. uruchomiona została elektroniczna rejestracja wniosków dla osób, ubiegających się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2021/2022. 

1. Elektroniczna rejestracja wniosków odbywa się:

- dla studentów poprzez WU – Wirtualną Uczelnię,
- dla kandydatów na studia poprzez IRK – Internetową Rejestrację Kandydata.

Szczegółowa instrukcja składania elektronicznych wniosków zamieszczona jest na końcu komunikatu.

2. Po wypełnieniu wniosku w WU lub IRK, wniosek należy wydrukować, uzupełnić pisemnie zamieszczoną w nim tabelę, na podstawie niżej wymienionych dokumentów (załączników), które należy dołączyć do wniosku:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2020r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,
- orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Uwaga!

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku stwierdzenia pomyłki na elektronicznym wniosku, dotyczącej wyliczenia dochodu netto/miesiąc/osobę lub ilości kilometrów dzielącej miejsce zamieszkania od Uczelni, istnieje możliwość naniesienia korekty jedynie na wniosku w wersji papierowej.

3. Wydrukowany, uzupełniony i podpisany wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami, należy złożyć w administracji Domu Studenta – p.135 przy ul. Sidorskiej 107 w nieprzekraczalnych terminach:
- do 15 lipca 2021r. – studenci PSW,
- do 31 sierpnia 2021r. – kandydaci na studia. 

Osoby ubiegające się o zakwaterowanie w DS zostaną wyłonione na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Rektora. Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej Uczelni:
- 31.07.2021r. – studenci według numerów albumów,
- 10.09.2021r. – kandydaci według serii i numeru dowodu osobistego/paszportu.

W Domu Studenta przy ul. Sidorskiej 107, koszt jednego miejsca noclegowego od 01.10.2021r. wynosi:
- 380zł/m-c w pokoju trzyosobowym,
- 430 zł/m-c w pokoju dwuosobowym,
- 480 zł/m-c w pokoju jednoosobowym,
plus kaucja zwrotna w wysokości 430zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 81/2021 Rektora PSW.

Pytania proszę kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

  Instrukcja składania wniosku o Dom Studenta PSW – KANDYDACI NA STUDIA  

  Instrukcja składania wniosku o Dom Studenta PSW – STUDENCI  

Po wypełnieniu wniosku w WU lub IRK, wniosek należy wydrukować, uzupełnić pisemnie zamieszczoną
w nim tabelę, na podstawie niżej wymienionych dokumentów (załączników), które należy dołączyć do wniosku:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2019r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,

- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,

- orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Uwaga!

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku stwierdzenia pomyłki na elektronicznym wniosku, dotyczącej wyliczenia dochodu netto/miesiąc/osobę lub ilości kilometrów dzielącej miejsce zamieszkania od Uczelni, istnieje możliwość naniesienia korekty jedynie na wniosku w wersji papierowej.

czwartek, 25 kwietnia 2013 13:21 Poprawiony: środa, 21 lipca 2021 09:28 Wpisany przez Marek Kowalczyk