Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi informuję, iż od dzisiaj do 28 lutego 2020r., trwa nabór uzupełniający na realizację wyjazdów dydaktycznych w uczelniach partnerskich w Kazachstanie.

W związku z koniecznością zwiększenia liczby mobilności zagranicznych wśród pracowników Zakładów, które w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 będą wizytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną tj. Zarządzanie, Filologia, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo i Dietetyka, pierwszeństwo wyjazdu będą miały osoby przypisane do powyższych Zakładów.

W naborze uzupełniającym, Nasza Uczelnia dysponuje środkami pozwalającymi na realizację 3 mobilności w następujących ośrodkach akademickich:

Uczelnia w Kazachstanie

Uczelnia/ główne   dziedziny współpracy

Kwota dofinansowania na wyjazd

Państwowy Uniwersytet Medyczny w Karagandzie

Nauki o Zdrowiu, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

1230 €

 

Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych Kazachstanu im. Ablai Khan w Ałmatach

Zarządzanie,Finanse i Rachunkowość, Ekonomia,Turystyka, Języki Obce, Bezpieczeństwo

1720 €

Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Marat Ospanov w Zachodnim Kazachstanie w Aktobe

Nauki o Zdrowiu, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

1260 €

 

poniedziałek, 16 grudnia 2019 15:06 Poprawiony: poniedziałek, 16 grudnia 2019 15:30 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk