Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, realizując zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, zaprasza do składania wniosków o stypendium dla studentów z Białorusi na rok akademicki 2021/22 w ramach Działania Solidarni z Białorusią – studenci.

 

Stypendia w ramach Działania Solidarni z Białorusią są przeznaczone dla obywateli Białorusi, którzy:

1. rozpoczynają w roku akademickim 2021/22 studia w Polsce w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki;

lub

2. kontynuują kształcenie na studiach w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, na które otrzymali stypendium w ramach inicjatywy NAWA „Solidarni ze studentami” (część inicjatywy „Solidarni z Białorusią”) w roku 2020.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 20 października 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia/edycja-2021/informacje-dla-studentow

Celem Działania Solidarni z Białorusią jest umożliwienie młodzieży z Białorusi odbycia studiów na polskich uczelniach poprzez oferowanie stypendium na rok akademicki 2021/2022, jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i – poza celami kształcenia – ma zapewnić bezpieczne kształcenie dla zagrożonej represjami młodzieży.

NAWA_SzB2021

piątek, 08 października 2021 12:00 Poprawiony: piątek, 08 października 2021 12:19 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk