Szanowni studenci! Do 24.11.2021 czekamy na Wasze zgłoszenia do udziału w wyjeździe na studia zagraniczne w semestrze letnim 2021/2022 z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Lista uczelni partnerskich, do których studenci danego zakładu mogą aplikować o wyjazd znajduje się tutaj:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/umowy-instytucjonalne-eplus

 

Kompletny wniosek w ramach kwalifikacji uczelnianej składa się z następujących dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowanie na wyjazd (uprzejmie prosimy o komputerowe wypełnienie formularza)  Formularz_zgoszeniowy_na_studia.docx.

2. Wydruk z systemu BAZUS o średniej ocen z całego okresu na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku II stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów.

3. Zaświadczenie z Dziekanatu o prawie do pobierania stypendium socjalnego (jeśli dotyczy).

4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 

Podstawowymi kryteriami zakwalifikowania na wyjazd są wyniki w nauce, znajomość języka angielskiego, lub innego języka w którym prowadzone są zajęcia na wybranej uczelni partnerskiej oraz dodatkowa działalność studenta np. pełnienie funkcji opiekuna studentów z wymiany Erasmus+, działalność w samorządzie studenckim, kołach naukowych, promocja uczelni itp.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem wyjazdów na studia dostępnym na stronie: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-studentow-eplus/zasady-stud-eplus/6784-zasady-rekrutacji-finansowania-i-realizacji-wyjazdow-erasmus-studia

Komplet dokumentów wymaganych w rekrutacji należy przesłać drogą mailową w formie zeskanowanych dokumentów w terminie do 24.11.2021 r. włącznie, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Egzamin z języka angielskiego, będący częścią procesu rekrutacyjnego na uzyskanie dofinansowania na wyjazd odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w dniu 25 listopada 2021 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji uczelnianej nastąpi 26 listopada 2021 r. i zostanie przekazane drogą mailową.

 

Zakwalifikowanie uczestnika na poziomie uczelnianym nie jest jednoznaczne z realizacją przez daną osobę mobilności. Instytucją, która decyduje o przyjeciu nominowanej osoby na studia jest uczelnia przyjmująca.

 

W związku z sytuacją epidemiczną, uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie informacji dotyczących obostrzeń w odniesieniu do wjazdu i pobytu na terenie wybranego kraju na stronie Re-open EU: https://reopen.europa.eu/pl

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią wirusa Covid-19, w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w Polsce lub w kraju realizacji pobytu zagranicznego i wynikającego z tego powodu zamknięcia granic lub odwołania połączeń, uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania mobilności.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sekcja Współpracy Międzynarodowej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

piątek, 12 listopada 2021 13:50 Poprawiony: piątek, 12 listopada 2021 21:27 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk