Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, realizując zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, przeprowadziła w ostatnich miesiącach nabór wniosków o stypendia w ramach Działania „Solidarni z Białorusią – studenci” skierowany do obywateli Białorusi, którzy w roku akademickim 2021/22 rozpoczynają w Polsce studia lub kontynuują kształcenie, oraz stypendia „Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa” skierowane do osób pochodzenia polskiego z całego świata.

 

W wyniku naboru wsparcie w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią – studenci” otrzymało łącznie 397 obywateli Białorusi, będących studentami i studentkami polskich uczelni, którzy w ramach stypendium otrzymali wsparcie na kształcenie w roku akademickim 2021/22 w postaci zwolnienia z opłat za kształcenie na uczelniach publicznych oraz comiesięcznego stypendium wypłacanego przez okres maksymalnie 10 miesięcy. 602 osoby otrzymały natomiast stypendia w ramach programu dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia.

Miło nam poinformować, że w gronie stypendystów NAWA obydwu programów znaleźli się również studenci naszej uczelni!

Oprócz comiesięcznego stypendium oraz zwolnienia z opłat w uczelniach publicznych, stypendyści rozpoczynający kształcenie w Polsce, dodatkowo otrzymali od NAWA pakiet z podręcznikiem oraz fiszkami do nauki języka polskiego, a także przewodnik po Polsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przekazywanie studentom informacji o możliwości aplikowania o stypendia NAWA.

NAWA

środa, 19 stycznia 2022 13:46 Poprawiony: środa, 19 stycznia 2022 14:02 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk