Do 1 lutego 2023 r. trwa pierwszy nabór wniosków w ramach programu dla państw Grupy Wyszehradzkiej wspierającego współpracę transgraniczną na obszarach przygranicznych lub w całym regionie na rzecz kultury, edukacji, innowacji, przedsiębiorczości i rozwoju społecznego.

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Europy Wschodniej i Bałkanów z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

Obszary wsparcia
Każdy projekt powienien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:
  1. Kultura i wspólna tożsamość
  2. Edukacja i budowanie potencjału
  3. Innowacje i przedsiębiorczość
  4. Wartości demokratyczne, media
  5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
  6. Rozwój lokalny, środowisko, turystyka
  7. Rozwój społeczny

 

Projekt i jego rezultaty muszą być powiązane z główną misją organizacji wnioskującej i jej partnerów (min 3 państwa z V4 włączając lidera). Wydarzenia, produkty, działania projektu muszą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju regionalnego i współpracy w regionie V4, poprawy wzajemnej świadomości społeczeństw, promocji V4 oraz rozwoju transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego.

W ciągu roku są 3 terminy naborów: 1 lutego, 1 czerwca i 1 października.

Grant pokrywa do 100% wydatków, z czego max. 15% mogą stanowić koszty zarządzania.

Średnia wysokość grantu wynosi 20 000 €.

Wnioski składa się za pośrednictwem internetowego systemu aplikacyjnego: https://my.visegradfund.org/Account/Login

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie Funduszu Wyszehradzkiego: https://www.visegradfund.org/apply/grants/

 

 

 

 

poniedziałek, 09 stycznia 2023 14:34 Poprawiony: czwartek, 12 stycznia 2023 14:18 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk