Szanowni Pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pragnę poinformować, iż terminy naborów na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami programu ustalone na rok akademicki 2019/2020 i określone w uczelnianym Regulaminie realizacji wyjazdów (…) są jak najbardziej obowiązujące.

W związku z tym, przypominam o trwającym aktualnie trzecim naborze wniosków na dofinansowanie pobytu dydaktycznego lub szkoleniowego w zagranicznych uczelniach/instytucjach szkoleniowych ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103).

Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu dydaktycznego lub szkoleniowego w roku akademickim 2019/2020, proszone są o zapoznanie się z harmonogramem naboru wniosków, stawkami dofinansowania  oraz uczelnianymi zasadami regulującymi realizację wyjazdów w roku akademickim 2019/2020.

Trzeci nabór wniosków trwa do 3 listopada 2019r. Kolejny - ostatni nabór będzie otwarty do 1 grudnia 2019r. W przypadku przyznania Uczelni dodatkowych środków lub niewykorzystania całości przyznanej Uczelni kwoty, społeczność akademicka zostanie poinformowana o organizacji uzupełniających naborów w roku 2020.

 Zachęcając Państwa do aplikowania na wyjazd dydaktyczny/ szkoleniowy, przypominam, iż

→ Celem wyjazdu dydaktycznego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8 godzin na zagranicznej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) uprawniającą do udziału w programie;

→ Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie zawodowe pracownika w formie szkoleń zagranicznych  (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą. W 2019 r. w procesie przyznawania dofinansowania na mobilność pracowników pomiędzy krajami programu nacisk zostanie położony na okresy szkolenia pracowników dydaktycznych, instruktorów, lektorów, które pozwalają im rozwijać umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania;

→ Celem wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej połączone z udziałem w szkoleniu w tej samej instytucji. Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin;

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Naszej Uczelni w zakładce poświęconej programowi Erasmus+:

Ogłoszenie o naborze wniosków: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/erasmus-/9757-erasmus-ka103-i-nabor-pracownikow-psw-w-roku-20192020

Zasady rekrutacji, kwalifikacji, finansowania: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/zasady-nauczyciele-prac-eplus

Dokumenty do pobrania i harmonogram naborów: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/dokumenty-do-pobrania-prac-eplus

Gdzie szukać szkolenia/ możliwości realizacji pobytu dydaktycznego?

Lista uczelni partnerskich: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/umowy-instytucjonalne-eplus

IMOTION - wyszukiwarka Tygodni szkoleniowych/ Tygodni mobilności na uczelniach europejskich: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Strona Erasmus+ https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/szkolnictwo-wyzsze/oferty-seminariow-szkolen-zagranicznych/

Szkolenia komercyjne:

DOREA Educational Institute: https://dorea.org/erasmuscourses/

ShipCon Limassol Ltd: http://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/

 

Poniżej kraje biorące udział w Programie oraz przyjęte na rok akademicki 2019/2020 stawki dzienne dofinansowania:

Grupa

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii),

140 €

 

Zatwierdzone na rok akademicki 2019/2020 kwoty ryczałtowe na dofinansowanie dojazdu przedstawiają się następująco:

Odległość od Uczelni macierzystej do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych (wg. kalkulatora mierzona w jedną stronę)

Kwota zryczałtowanego dofinansowania na dojazd tam i z powrotem

Od 10 km – 99 km w jedna stronę

20 EUR

Od 100 km – 499 km w jedna stronę

180 EUR

Od 500 km – 1999 km w jedną stronę

275 EUR

Od 2000 km – 2999 km w jedną stronę

360 EUR

Od 3000 km – 3999 km w jedną stronę

                            530 EUR

Od 4000 km – 7999 km w jedną stronę                                 

                            820 EUR

8000 km lub więcej

                           1500 EUR

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefoniczny: +48 83 344 99 00 wew. 247.

czwartek, 24 października 2019 16:59 Poprawiony: piątek, 25 października 2019 06:34 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk