Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE
organizowane i współorganizowane przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej
RYNEK PRACY WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE,
która odbędzie się 14.09.br. w formie online.
Szczegóły w załącznikach:

 o_Kongresie_str_www

 

     Dnia 27 czerwca 2022 roku odbędzie się regionalna konferencja gospodarcza „Bialski Kongres Przedsiębiorczości”. Organizatorami wydarzenia są: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza w Białej Podlaskiej oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

     Cele Kongresu to:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne,
  • możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
  • umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
  • prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
  • prezentacja wyników badań przedsiębiorstw z regionu Południowego Podlasia w zakresie potencjału i barier rozwoju, w tym w obszarze innowacyjności.  Bialski Kongres Przedsiębiorczości będzie platformą dyskusji w czterech sesjach:

sesja plenarna
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych

sesja pierwsza
Rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku cywilizacyjną szansą regionu Południowego Podlasia

 sesja druga
Autostrada do wschodniej granicy Państwa i rozbudowa sieci lokalnych dróg warunkiem wykorzystania potencjału logistyczno – przeładunkowego regionu
 

sesja trzecia
Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego i jej przełożenie na rozwój Południowego Podlasia. Przedsiębiorczość i samorząd terytorialny – dwa uzupełniające się elementy wspierające rozwój Południowego Podlasia 

   Bialski Kongres Przedsiębiorczości umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych uwarunkowań i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Południowego Podlasia. Kongres stanowić będzie ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.


Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Zagrożenia bezpieczeństwa człowieka".
Szczegóły w załączniku:

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Pogranicza wobec wyzwań współczesności”, organizowaną przez Zakład Socjologii Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w partnerstwie z Ośrodkiem Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załącznikami, w których znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konferencji.

 Ulotka_konferencyjna_2022.pdf 

 Karta_zgoszeniowa_-_konferencja_2022_-_PDF.pdf 

 Oświadczenie_Uczestnika_Konferencji_RODO.pdf  

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej pt. „RYNEK TURYSTYCZNY W DOBIE COVID-19”, która odbędzie się w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, w dniach 07-08.10.2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w załącznikach:

 KOMUNIKAT_I_KONFERENCJI_-_RYNEK_TUYSTYCZNY_W_DOBIE_COVID-19.pdf

 KARTA_ZGŁOSZENIA_-_RYNEK_TUYSTYCZNY_W_DOBIE_COVID-19.pdf

 OŚWIADCZENIE_UCZESTNIKA_KONFERENCJI.pdf


Komitet Organizacyjny Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji, Zakład Turystyki i Rekreacji w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II serdecznie zaprasza do udziału VIII edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
„KOŁA NAUKOWE – SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w załącznikach:

 Komunikat_VIII_Konferencji_Studenckich_Kół_Naukowych.pdf

 Formularz_zgłoszenia_uczestnictwa_w__VIII_konferencji_2022.pdf

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania i dylematy fizjoterapii”, która odbędzie się w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, w dniach 02-03.VI. 2022 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w załącznikach.

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1