Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE
organizowane i współorganizowane przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

     W dniach 6-7 marca 2023 r. w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II odbędzie się konferencja PODATKI-UBEZPIECZENIA-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

    Organizatorami wydarzenia są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

    Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji nad bieżącymi wyzwaniami z obszaru podatków i finansów, w tym: dobrowolny ZUS, reforma Nowy Ład, nowe rozwiązania w zakresie podatku VAT, rozliczanie podatków i ubezpieczeń.

Więcej…

II Międzynarodowa Konferencja WEKTORY BEZPIECZEŃSTWA
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa - relacja

Więcej…

Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową
WEKTORY BEZPIECZEŃSTWA 2022
pt. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
która odbędzie się dn. 07.12.br. w formie hybrydowej.
Więcej informacji w załączniku Konferencja BN - komunikat.

 MicrosoftTeams-image

 

     Dnia 27 czerwca 2022 roku odbędzie się regionalna konferencja gospodarcza BIALSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Organizatorami wydarzenia są: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza w Białej Podlaskiej oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

     Cele Kongresu:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne,
  • możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
  • umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
  • prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
  • prezentacja wyników badań przedsiębiorstw z regionu Południowego Podlasia w zakresie potencjału i barier rozwoju, w tym w obszarze innowacyjności.  Bialski Kongres Przedsiębiorczości będzie platformą dyskusji w czterech sesjach:

sesja plenarna
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych

sesja pierwsza
Rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku cywilizacyjną szansą regionu Południowego Podlasia

 sesja druga
Autostrada do wschodniej granicy Państwa i rozbudowa sieci lokalnych dróg warunkiem wykorzystania potencjału logistyczno – przeładunkowego regionu
 

sesja trzecia
Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego i jej przełożenie na rozwój Południowego Podlasia. Przedsiębiorczość i samorząd terytorialny – dwa uzupełniające się elementy wspierające rozwój Południowego Podlasia 

   Bialski Kongres Przedsiębiorczości umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych uwarunkowań i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Południowego Podlasia. Kongres stanowić będzie ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.


Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Zagrożenia bezpieczeństwa człowieka".
Szczegóły w załączniku:
Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej
nt. "Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości- ujęcie interdyscyplinarne".
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w załącznikach.
   W dniu 14 grudnia 2020 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej odbyła się PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WEKTORY BEZPIECZEŃSTWA „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA", zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego. Ze względu na specyficzne warunki, wynikające z sytuacji pandemicznej w Polsce, obrady odbywały się w trybie online z wykorzystaniem Platformy Microsoft Teams.

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1