konferencja_strona

 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Zakład Neofilologii oraz Zakład Pedagogiki

zapraszają na

 

międzynarodową konferencję naukowo-dydaktyczną pt.

 Praca indywidualna i grupowa w nauczaniu tradycyjnym i zdalnym: możliwości i ograniczenia

która odbędzie się w trybie on-line, w dniach 18-22 października 2021 roku

 pod patronatem

Jego Magnificencji
prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Tematyka konferencji

 Podstawowe formy organizacji procesu edukacyjnego na poziomie szkolnym i akademickim opierają się na indywidualnej pracy uczniów oraz pracy w grupach, z cała klasą lub audytorium słuchaczy. Różne rodzaje interakcji uczestników tego procesu nie tylko generują skomplikowaną dynamikę relacji międzyludzkich, ale także decydują o skuteczności osiąganych celów dydaktycznych i wychowawczych. Potrzeba ograniczenia nauczania tradycyjnego na rzecz nauki zdalnej w czasie pandemii Covid 19 zachęciła teoretyków i praktyków do pogłębionej refleksji nad zaletami i wadami tych dwóch sposobów kształcenia, a pewnym wyjściem okazało się być nauczanie hybrydowe (mieszane).

Niniejsza konferencja, poświęcona zagadnieniu organizacji pracy indywidualnej i grupowej w ramach kształcenia tradycyjnego i zdalnego, adresowana jest do specjalistów  z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyk szczegółowych oraz glottodydaktyki, jak również do nauczycieli przedmiotów szkolnych na wszystkich etapach edukacji i nauczycieli akademickich.

Komitet Naukowy

Dr hab. Halina Chodkiewicz, prof. PSW

– Przewodnicząca

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz

Dr hab. Danuta Guzal-Dec, prof. PSW

Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Dr hab. Wojciech Malec (KUL)

Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak

Dr hab. Agnieszka Siedlecka, prof. PSW

Komitet Organizacyjny

Dr Barbara Struk  – Przewodnicząca

Dr Ewa Fiutka

Dr Stanisława Nazaruk

Dr Joanna Waszczuk

Dr Karol Sudewicz

Mgr Marta Popławska

 

 Kontakt: (+48) 534 943 739

adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wykłady plenarne

 Z przyjemnością informujemy, iż wykłady plenarne wygłoszą :

Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Dr hab. Wojciech Malec (KUL) 

Udział w konferencji

Udział w konferencji w trybie on-line w dniach 18-22 października 2021 roku oznacza, iż zarejestrowani uczestnicy konferencji otrzymają w tym okresie dostęp (login i hasło) do umieszczonych na stronie internetowej wystąpień konferencyjnych. Zgłoszone na konferencję wystąpienia mogą przybierać najbardziej odpowiadające uczestnikom formy, takie jak prezentacja w PowerPoint, również z nagranym komentarzem, prezentacja w formie video (15-20 minut), czy przygotowany do publikacji artykuł. Będzie istniała możliwość zadania pytania prelegentowi drogą mailową w okresie trwania konferencji.

Udział w konferencji możliwy jest zarówno z wystąpieniem, jak i bez wystąpienia i jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji. Adres strony internetowej https://www.nauczanietradycyjneizdalne.pswbp.pl (w opracowaniu).

 Językami konferencji są: język angielski, język polski oraz język rosyjski.

 Organizatorzy sugerują uwzględnienie poniżej podanych tematów, aczkolwiek inne propozycje tematyczne są mile widziane:

1. porównanie cech nauczania tradycyjnego i zdalnego: cele, modele, ich implementacja i efektywność, ocenianie postępów/testowanie;

2. nauczanie przedmiotów szkolnych i akademickich, języków obcych oraz nauczanie językowo-przedmiotowe (język obcy jako wykładowy) w szkołach oraz na uczelniach wyższych;

3. poszukiwanie innowacyjnych technik nauczania i tworzenie nowych materiałów dydaktycznych w kontekście interkulturowości i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego;

4. wykorzystanie nowoczesnych technologii do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym kompetencji kluczowych na różnych etapach edukacji;

5. realizacja założonych celów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, technicznych i przyrodniczych na różnych etapach edukacyjnych;

6. praca z uczniem wybitnie zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

7. indywidualizacja procesu nauczania, tutoring w środowisku nauczania tradycyjnego, zdalnego i hybrydowego (platformy e-learningowe);

8. autonomia ucznia i nauczyciela, motywacja i demotywacja, rola wieku i płci ucznia, osobowości nauczyciela;

9. (nie)nowe zjawiska uwarunkowane kształceniem zdalnym: globalizacja, technicyzacja nauczania, ograniczanie podmiotowości jednostki, adiaforyzacja relacji międzyludzkich;

10. wpływ sytuacji rodzinnej dziecka na efektywność edukacji zdalnej.

Rejestracja

Rejestracja na konferencję wymaga przesłania karty zgłoszenia uczestnictwa na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i będzie trwać do 10 października 2021 roku.

Zgłoszenie prezentacji

Abstrakty (do 250 słów) w formacie .doc, .docx lub .pdf prosimy przesyłać na adres konferencji Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 15 września 2021 r. Prosimy o następującą nazwę pliku: abstrakt_nazwisko_imię lub nazwiska w przypadku większej liczby autorów. Nadesłane abstrakty zostaną poddane recenzji, a informacja o przyjęciu prezentacji na konferencję wysłana zostanie do dnia 25 września 2021 roku.

Publikacja

Artykuły zgłoszone przez autorów do publikacji powinny zostać przesłane na adres konferencji Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 20.12.2021 r. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną one opublikowane w monografii wydanej w Wydawnictwie PSW (80 pkt.) lub w czasopiśmie Rozprawy Społeczne (20 pkt. na liście czasopism punktowanych MEiN).

Koszt publikacji wynosi 200 PLN. Wpłata powinna być dokonana przelewem w terminie do 30.01. 2022 na konto konferencji.

 

Numer konta: 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000

Tytuł wpłaty: Nauczanie tradycyjne i zdalne PSW 2021, imię i nazwisko

 

  Conference_information.pdf 

  Konferencja_informacje_RU.pdf 

  Karta_zgoszenia.pdf 

  Karta_zgoszenia_ENG.pdf 

  Karta_zgoszenia_RU.pdf 

czwartek, 20 maja 2021 09:51 Poprawiony: czwartek, 20 maja 2021 10:45 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz