nitychoruk
prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor
Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci na
18 kierunkach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

Misją  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Uczelnia posiada 20-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.
W ciągu 20 lat działalności zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych, by w 2016, 2017 i 2018 roku stać się najlepszą uczelnią w Polsce w gronie państwowych wyższych szkół zawodowych! (w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw").

poniedziałek, 18 lipca 2016 09:59 Poprawiony: czwartek, 08 października 2020 11:51 Wpisany przez Marek Kowalczyk