http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rekrutacja/krok-po-kroku https://irk.pswbp.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

Zapraszamy na 4 kierunki studiów inżynierskich  - studia pierwszego stopnia. Nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Kierunki studiów inżynierskich - studia pierwszego stopnia


Studia z nami to!

  • elastyczny harmonogram zajęć 
  • wyjazdy zagraniczne - studia i praktyki zagraniczne realizowanych w ramach programu Erasmus, m.in. w Portugali, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji,  Turcji, Słowacji, na  Łotwie, Węgrzech, Litwie i Belgi
  • planowanie ścieżki kariery 
  • działalność studencka w studenckich kołach naukowych
  • rzetelna wiedza 
  • praktyczne umiejętności 


Studiując u Nas masz możliwość bezpłatnego udziału w badaniach naukowych w ramach dwóch centrów badawczych: Centrum Badań nad Innowacjami i Regionalnego Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH, w zakresie m.in. budownictwa – odnawialnych źródeł energii, badań nad boreliozą i gruźlicą, informatyki, analiz środowiskowych, fizyki budowli oraz analiz biologiczno-żywieniowych. Centra badawcze współpracują ze strefą biznesu. Prowadzone badania oraz technologie stosowane są zarówno w działalności produkcyjnej, jak i usługowej rynku biznesu.

poniedziałek, 22 sierpnia 2016 12:52 Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2021 09:14 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk