Celem jednolitych studiów magisterskich jest przygotowanie studenta do zdobycia m.in. uprawnień zawodowych. Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.


Kierunki jednolitych studiów magisterskich


Studia z nami to!

  • elastyczny harmonogram zajęć 
  • wyjazdy zagraniczne - studia i praktyki zagraniczne realizowanych w ramach programu Erasmus, m.in. w Portugali, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji,  Turcji, Słowacji, na  Łotwie, Węgrzech, Litwie i Belgi
  • planowanie ścieżki kariery 
  • działalność studencka w studenckich kołach naukowych
  • rzetelna wiedza
  • praktyczne umiejętnościStudia na Naszej Uczelni to!

  • Minimalizacja kosztów kształcenia i spędzania czasu wolnego; nasi studenci korzystają bezpłatnie z pełnej infrastruktury Uczelni – z sali do fitnessu, do aerobiku, siłowni, pomieszczeń odnowy biologicznej, ośrodka wypoczynkowego.
  • Uczelnia otwarta jest na dialog ze studentami i reaguje na ich potrzeby – z myślą o dzieciach studentów funkcjonuje Uczelniany Żłobek „Zielony Słonik”. Uczelniany Żłobek to znakomite ułatwienie w połączeniu nauki z opieką nad dzieckiem.
piątek, 17 lutego 2017 13:34 Poprawiony: poniedziałek, 12 kwietnia 2021 14:17 Wpisany przez Marek Kowalczyk