http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rekrutacja/krok-po-kroku https://irk.pswbp.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej kształci na 12 kierunkach studiów licencjackich – studiach pierwszego stopnia. Celem studiów licencjackich jest przygotowanie studenta do zdobycia m.in. uprawnień zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i upoważniają do aplikowania na studia drugiego stopnia.  
 
Kierunki studiów licencjackich - studia pierwszego stopnia


Studia z nami to!
  • elastyczny harmonogram zajęć 
  • wyjazdy zagraniczne - studia i praktyki zagraniczne realizowanych w ramach programu Erasmus, m.in. w Portugali, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji,  Turcji, Słowacji, na  Łotwie, Węgrzech, Litwie i Belgi
  • planowanie ścieżki kariery 
  • działalność studencka w studenckich kołach naukowych
  • rzetelna wiedza
  • praktyczne umiejętności

 

Studia na Naszej Uczelni to!
  • Minimalizacja kosztów kształcenia i spędzania czasu wolnego; nasi studenci korzystają bezpłatnie z pełnej infrastruktury Uczelni – z sali do fitnessu, do aerobiku, siłowni, pomieszczeń odnowy biologicznej, ośrodka wypoczynkowego.
  • Uczelnia otwarta jest na dialog ze studentami i reaguje na ich potrzeby – z myślą o dzieciach studentów funkcjonuje Uczelniany Żłobek „Zielony Słonik”. Uczelniany Żłobek to znakomite ułatwienie w połączeniu nauki z opieką nad dzieckiem.
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 12:57 Poprawiony: poniedziałek, 12 kwietnia 2021 14:18 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk