Szanowni Państwo,

Pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

zapraszamy do udziału w seminarium, które poświęcone będzie zagadnieniom związanym z wykorzystaniem w praktyce badawczej sprzętu i oprogramowania komputerowego znajdującego się w Pracowni serologii Laboratorium Medycznego CBNI. Podczas spotkania omówione zostaną metody immunoenzynatyczne oraz zastosowanie testów ELISA i Western blot w różnych dziedzinach badawczych.

Tytuł seminarium: „Testy immunoenzymatyczne ELISA i Western blot – możliwości badawcze”

Termin i godzina seminarium: 20 listopad 2019 (środa) godzina 14.30 – 15.30

Miejsce spotkania: Sala konferencyjna CBNI (część teoretyczna) oraz możliwość zapoznania się z wyposażeniem Pracowni serologii.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

 

dr Agnieszka Siedlecka
Prorektor ds. nauki

dr hab. Małgorzata Tokarska-Rodak prof. PSW
Kierownik Centrum Badań nad Innowacjami

Szanowni Pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i chcąc zaktywizować sportowo naszą społeczność, zapraszam do korzystania z hali sportowej naszej Uczelni. W każdą środę w godzinach 19.00 – 20.30 hala będzie dostępna tylko dla naszych pracowników i ich rodzin.

Wystarczy tylko sportowy strój i chęci aby mieć możliwość pogrania w lubiane przez Państwa gry zespołowe lub też poćwiczyć indywidualnie :)

Jednocześnie, wzorem lat ubiegłych, zapraszam na treningi siłowe w każdy poniedziałek i środę w godzinach 19.00 – 20.30 w Sali 04H.

Na halę i siłownię zapraszamy już od przyszłego tygodnia (14 października).

 

Ze sportowym pozdrowieniem
mgr Justyna Sadowska

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Zatrudni osobę na stanowisko:

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
w wymiarze 1 / 2 etatu

Więcej…

santander-uni


SZKOLENIE Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ – SANTANDER UNIVERSIDADES 

 

W dniu 29 listopada 2018 roku Kierownicy, koordynatorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych pionu administracyjnego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uczestniczyli w szkoleniu wewnętrznym, zamkniętym poświęconym właściwemu archiwizowaniu wytwarzanych dokumentów i stosowaniu zasad kancelaryjnych.

Szkolenie miało na celu zapoznanie pracowników z istotnymi zmianami wynikającymi z wprowadzonego Rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalnych, a co z tym idzie wprowadzenia zaktualizowanych dokumentów wewnętrznych tj. Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w Sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonego specjalistę ds. kancelaryjno – archiwalnych, wieloletniego pracownika archiwum państwowego. W szkoleniu wzięło udział 100 pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Szkolenie zrealizowano dzięki wsparciu programu Santander Universidades.

Szanowni Państwo,

W związku z wynikającym z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązkiem stosowania od dnia 01.01.2019 r. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), udostępniamy Państwu bazę wiedzy o tym systemie w postaci Podręcznika obsługi, przygotowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, dostępnego pod adresem:

jsa1PODRĘCZNIK OBSŁUGI

https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik 

 

W celu zapoznania się z funkcjonalnością systemu JSA udostępniamy także link do filmów instruktażowych przygotowanych przez OPI: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT 

Zachęcamy również do udziału w szkoleniu "Jednolity System Antyplagiatowy – jak interpretować wynik?"

logoSU_BZWBK

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się seminarium pt.: „Wdrożenie RODO w uczelni – dostosowanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych”. Seminarium zostało przeprowadzone przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr z siedzibą w Warszawie. W 8-godzinnym seminarium wzięło udział 35 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Celem seminarium było przygotowanie uczelni do zmian jakie związane są z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).  Seminarium finansowane w ramach programu Santander Universidades.

http://bip.pswbp.pl/?app=uchwaly&nid=2304&y=2016&which=UKW

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1