Praktyki programowe

Studenci kierunku Zarządzanie

Termin zaliczenia praktyk rok akademicki 2018/2019

Zarządzanie I rok

02.09.2019r., godz. 11:00-12:00

Zarządzanie II rok

02.09.2019r., godz. 12:00-13:00

Na zaliczenie proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z wymaganymi dokumentami (rozdział VI Programu praktyk)

 

 

Studenci kierunku ROLNICTWO rok II i rok III

Zaliczenie praktyki z roku akademickiego 2018/2019

Rolnictwo II rok- praktyka kierunkowa

02.09.2019r., godz.9:00-10:00, s.104H

Rolnictwo III rok - praktyka zawodowa

02.09.2019r., godz. 9:00-10:00,  s.104H

Na zaliczenie proszę się zgłosić z uzupełnionym dziennikiem praktyk oraz pozostałymi dokumentami potrzebnymi do zaliczenia.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I i II rok

PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/219

 

 Program_FiR_II_sem_pr_kier_18-19.pdf

 Program_FiR_IV_sem_pr_zaw_18-19.pdf

 

Dokumnety do realizacji praktyk:

 ZALACZNIK_Nr_1_Skierowanie.pdf

 ZALACZNIK_Nr_4_Porozumienie.pdf

 ANKIETA_DLA_PRACODAWCY.pdf

PROGRAM PRAKTYK

EKONOMIA I i II rok

Rok akademicki 2018/2019

Program_Ekonomia_II_sem_pr_kier_18-19.pdf

Progra_Ekonomia_IV_sem_pr_zaw_18-19.pdf


Dokumenty do realizacji praktyk:

ZALACZNIK_Nr_1.pdf

ZALACZNIK_Nr_4_Porozumienie.pdf

ANKIETA_DLA_PRACODAWCY.pdf

Praktyka zawodowa
Filologia rosyjska II rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…

Praktyka dydaktyczna
Realizacja: VI sem.
Pedagogika III rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…

PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA
Realizacja: IV sem.
Pedagogika II rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…

Strona 1 z 7

pierwsza
poprzednia
1