PATRONAT HONOROWY

PG

 

50% zajęć online – bez konieczności przyjazdu


Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno uczelni technicznych jak i pozostałych absolwentów różnych specjalności, osób bezpośrednio bądź pośrednio związanych z branżą geodezyjną, które nie mają wykształcenia kierunkowego z zakresu geodezji, chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pomiarów geodezyjnych i aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu geodezji oraz przyjętych technik i metod pomiarowych, w tym zasad ich wykonywania.

Cel studiów

Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem prac geodezyjnych. Zakres tematyczny obejmuje przedmioty, które pozwolą na pozyskanie wiedzy z zakresu wykonywania pomiarów geodezyjnych i sporządzania map, umiejętności w posługiwaniu się podstawowymi instrumentami geodezyjnymi oraz dokumentacją geodezyjną w postaci analogowej i numerycznej.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Studia dokształcające, służą poszerzeniu wiedzy tematycznej z zakresu geodezji. Po ukończeniu studiów podyplomowych istnieje możliwość współpracy z branżami geodezyjnymi lub pracy w firmach w których geodeci wykonują pracę, np. w budownictwie, drogownictwie. 

Program studiów

 • Matematyczne podstawy pomiarów geodezyjnych
 • Geodezja ogólna
 • Podstawy budownictwa
 • Geodezja inżynieryjna
 • Fotogrametria i skanowanie laserowe
 • Rysunek geodezyjny
 • Podstawy działalności gospodarczej w geodezji
 • Prawo w geodezji
 • Podstawy gleboznawstwa
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Geodezja satelitarna
 • Cyfrowe opracowania geodezyjne
 • Grafika inżynierska z elementami mapy numerycznej
 • Ćwiczenia terenowe

Kadra dydaktyczna

dr inż. Alicja Baranowska - Kierownik Z-du Rolnictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jama Pawła II, doktor nauk rolniczych/agronomia, mgr inż. nauk rolniczych/ochrona środowiska przyrodniczego, studia podyplomowe Architektury krajobrazu oraz Kwalifikacji Pedagogicznych.

dr Elżbieta Szczygielska - Kierownik Z-du Budownictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, magister matematyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki i Fizyk, studia podyplomowe Analiza danych, UMCS Lublin, Informatyka i technologie informacyjne, PWSZ Biała Podlaska.

dr inż. Tomasz Wojciechowski - geodeta praktyk, wieloletnie prowadzenie pracowni inżynierskich pomiarów geodezyjnych, nauczyciel akademicki zatrudniony na  stanowisku starszego wykładowcy WAT w Warszawie, Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność geodezja inżynieryjno-gospodarcza, studia podyplomowe z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości, Politechnika Warszawska, dr inż. nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii.

dr Piotr Kociubiński - nauczyciel akademicki Akademii Bialskiej Nauk Stoswanych im. Jana Pawła II, prawnik prowadzący kancelarię adwokacką.

dr inż. Przemysław Brzyski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo – Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, magister inżynier budownictwa, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa – Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykładowca Politechniki Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska. Wykładowca Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Budownictwa.

mgr inż. Marlena Staszewska - geodeta praktyk z doświadczeniem z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, Urząd Miasta Biała Podlaska, Referat Geodezji, stanowisko ds. uzgadniania i koordynacji dokumentacji projektowej, magister pedagogiki, specjalność zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, inżynier geodeta, specjalność geodezja i geoinformatyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

mgr inż. Arkadiusz Staszewski - geodeta praktyk z doświadczeniem z zakresu 1, 2, 4 uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, nauczyciel akademicki Z-du Budownictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, magister pedagogiki, specjalność zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, inżynier geodezji i kartografii, specjalność geodezja inżynieryjna, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Instytut Nauk Technicznych, Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Instruktor szkoleń z zakresu ,,Fotogrametria niskopułapowa’’. Nauczyciel w ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej przedmiotów zawodowych i opiekun praktyk w technikum geodezyjnym. Doświadczenie praktyczne w zakresie architektury krajobrazu.

Koordynator studiów podyplomowych – mgr inż. Arkadiusz Staszewski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy - 200 godzin wykładów i ćwiczeń (w tym 100 godzin kształcenia na odległość)

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10

Czesne - 1700 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).

 

G1

G7

G5