PATRONAT HONOROWY:

krbrd-logo-4

Logo_WORD_450x450a

 

 

Adresaci studiów

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg,
 • pracownicy zarządów dróg o wykształceniu nie drogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
 • funkcjonariusze Policji/Państwowej Straży Pożarnej/ Straży Miejskiej/ Inspekcji Transportu Drogowego, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg,
 • osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót,
 • działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe,
 • osoby planujące podjęcie pracy w służbach mundurowych, organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej,
 • zarządcy nieruchomości,
 • szkoły nauki jazdy.

 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni wszystkich kierunków (szczególnie: bezpieczeństwa narodowego, administracji, zarządzania, informatyki).

 

Cel studiów

 • Przekazanie od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu:
 • zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie funkcjonowania służb mundurowych Policji/Państwowej Straży Pożarnej/Straży Miejskiej Inspekcji Transportu Drogowego,
 • metod poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • praktycznej interpretacji przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z zarządzaniem drogami,
 • zarządzania ruchem drogowym,  ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,
 • uwrażliwienia  słuchaczy  na  bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe  i utrzymanie dróg,
 • współpracy między zarządcami dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii.

 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Studia dokształcające służą poszerzeniu wiedzy tematycznej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Absolwent studiów podyplomowych uzyska uporządkowaną wiedzę i znajomość korzystania z  przepisów dotyczących zarządzania drogami i ruchem drogowym, nabędzie umiejętności do przygotowania podręcznych opracowań  na temat aktualnego stanu dróg, potrzeb remontowych i utrzymaniowych, potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Uprzejmie informujemy, że dla chętnych słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowych”

istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo (poza programem studiów) szkolenia nadającego uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym w siedzibie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Szkolenie będzie realizowane po zebraniu min. liczby chętnych osób, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 06 lipca 2010r.

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzyma stosowne zaświadczenie wg. wzoru określonego  w w/w Rozporządzeniu  (na podstawie § 10 ust. 1, Dz. U. z 2016 r. poz. 143) oraz  uprawnienia na okres 5 lat od daty wydania.


Program studiów

 • Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Aspekty audytu BRD
 • Infrastruktura transportowa
 • Czasowa organizacja ruchu drogowego
 • Stała organizacja ruchu drogowego
 • Analiza ogólna i szczegółowa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Psychologiczne aspekty zachowań w ruchu drogowym
 • Prawo ruchu drogowego
 • Zarządzanie ruchem drogowym
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w tunelach
 • Elementy BRD autostrad i dróg ekspresowych
 • Sygnalizacja świetlna - podstawy
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Metodyka poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego technika i ruch pojazdów
 • Infrastruktura transportowa

Kadra dydaktyczna

dr Barbara Stefaniuk - nauczyciel akademicki Akademii Bialskiej Nauk Stosownych im. Jana Pawła II

mgr inż. Marcin Hałuszczak - praktyk, audyt BRD, szkolenia, wykłady na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Gdańskiej, twórca platformy Akademia BRD 

HALUSZCZAK.INFO

mgr inż. Bogumił Lubański - praktyk, wykładowca WORD, kursy na rzecz ochrony przewoźników Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników 

mgr inż. Sławomir Oleszczuk - praktyk, instruktor nauki jazdy

mgr Tomasz Tosza - praktyk, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie 

Tomasz Tosza: wiadomo dlaczego spowolnienie kierowców zmniejsza liczbę wypadków - brd24.pl

SUKCES! O 40 proc. spadła liczba pieszych zabijanych na przejściach przez kierowców - brd24.pl

tomasz tosza – extrajaworzno.pl

mgr Arkadiusz Daniluk - prawnik, egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Białej Podlaskiej

dr inż. Damian Iwanowicz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki


Koordynator studiów podyplomowych – dr Barbara Stefaniuk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy - 203 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10

Czesne - 2100 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).