UWAGA STUDENCI I ROKU
Logowanie do Wirtualnej Uczelni, usługi Teams i poczty email dostępne jest od dnia 1 października 2021 r.

wu-4 


Serwis Wirtualna Uczelnia

Studenci Państwowej Szkoły Wyższej otrzymują możliwość korzystania z serwisu Wirtualna Uczelnia PSW (https://wu.akademiabialska.pl/) za pomocą przeglądarki internetowej. Jest to kompleksowy system komunikacji studenta z Uczelnią. Dzięki niemu student może uzyskać informacje dotyczące m.in. swoich danych osobowych zapisanych w systemie, numeru albumu, przydziałów do grup, uzyskanych ocen, finansów i stypendiów lub pracy dyplomowej. Wirtualna Uczelnia umożliwia również składanie wniosków, wypełnianie ankiet oraz kontakt z dziekanatem, nauczycielami i innymi studentami.

Aktywacja kont studentów I roku w serwisie Wirtualna Uczelnia, następuje pod adresem https://wu.akademiabialska.pl/wu/forgetpass za pomocą nazwy użytkownika (loginu), mającego postać numeru albumu/legitymacji studenta lub numer PESEL oraz adresu email użytego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wu-2-2

Podczas pierwszego logowania na podany adres email przesyłana jest wiadomość z odnośnikiem prowadzącym do formularza aktywowania/zmiany hasła. Nowe hasło powinno spełniać określone wymagania. Hasło musi być silne. Silne hasła zawierają od 8 do 256 znaków, małe i wielkie litery, cyfry oraz symbole, np. (spacja) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _` { | } Hasło nie może zawierać nazwy użytkownika. Po ustawieniu nowego hasła konto zostaje aktywowane. Należy zalogować się na stronie Wirtualnej Uczelni.

wu-1-1

 


Usługa Microsoft Teams

Studenci Państwowej Szkoły Wyższej otrzymują możliwość korzystania z usług platformy Microsoft365 w wersji A1. Bezpłatna usługa Microsoft365 w Internecie, obejmuje popularne aplikacje online, dzięki którym nauczyciele i studenci mogą ze sobą współpracować i bezproblemowo się komunikować za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.

Aplikacje pakietu Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote

Usługi: Teams, Forms, OneDrive, Exchange, SharePoint, Stream

Aktywacja kont i logowanie studentów I roku w platformie Microsoft365, której elementem jest usługa Microsoft Teams, oparta na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi i usług służących do prowadzenia zajęć w trybie synchronicznym, następuje na stronie https://teams.microsoft.com/ za pomocą nazwy użytkownika (loginu) i hasła tymczasowego. Mają one postać:

Login: [Nazwisko][NumerAlbumu]@student.pswbp.pl, np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Hasło tymczasowe: PSW-[PESEL], np. PSW-99031627394

mt-1-1

Podczas pierwszego logowania platforma Microsoft365 wymaga zmiany hasła tymczasowego na własne, spełniające określone wymagania. Hasło musi być silne. Silne hasła zawierają od 8 do 256 znaków, małe i wielkie litery, cyfry oraz symbole, np. (spacja) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _` { | } Hasło nie może zawierać nazwy użytkownika.

Podczas aktywacji konta, platforma Microsoft365 wymaga również podania pomocniczego adresu email, niezbędnego do odzyskania dostępu do konta. Podany adres email jest weryfikowany poprzez przesłanie na niego kodu weryfikacyjnego. Po podaniu otrzymanego kodu konto zostaje aktywowane.

Studenci posiadający już konto logują się dotychczasowym hasłem.

Student może wybrać dogodną dla siebie formę korzystania z usługi Teams.

Materiały szkoleniowe:

AKTUALIZACJA


Poczta email w domenie @student.pswbp.pl

Studenci Państwowej Szkoły Wyższej otrzymują możliwość korzystania z usługi poczty email w domenie @student.pswbp.pl. W ramach konsolidacji kont i usług, od roku akademickiego 2021/22 konta pocztowe studentów PSW obsługiwane są przez platformę Microsoft365. Oznacza to, że dotychczasowe konta obsługiwane przez platformę Google Workspace (gmail.com) zostaną wyłączone*.

Logowanie do nowej poczty odbywa się tak samo jak do aplikacji Teams - login / adres email pozostaje niezmieniony (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), zaś hasło do poczty jest identyczne jak do aplikacji MS Teams

Bezpośredni adres logowania do poczty to: http://poczta.stud.akademiabialska.pl/ lub https://outlook.office.com/

* Zakończnie działania dotychczasowej usługi przewidywane jest na koniec roku kalendarzowego 2021. Jeśli pojawi się potrzeba zalogowania do starej wersji poczty, można to zrobić używając dotychczasowych danych logowania, na stronie https://gmail.com/ 

W przypadku problemów z logowaniem do powyższych usług, prosimy o kontakt z Działem Teleinformatycznym
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

czwartek, 25 listopada 2021 07:00 Wpisany przez Marek Kowalczyk